Home » Over ons en Contact

Over ons en Contact

Enthousiaste mensen vatten in 1990 een plan op om het jachthoornblazen in de kop van Noord Holland te introduceren. Dit leidde in oktober 1990 tot de oprichting van jachthoornblaasgroep ‘t Wildrijk. In de beginjaren van de vereniging hadden wij moeite om aan het minimum aantal van 6 blazers te komen. De groep is sindsdien gegroeid, maar momenteel hebben wij 9 leden.

De vereniging laat zich kenschetsen als een groep die serieus met muziek bezig is, waarbij ook de gezelligheid van belang is.
‘t Wildrijk repeteert in Langedijk maar onze leden wonen niet allemaal in de buurt. Sommigen komen wekelijks uit de Wieringermeer of Westfriesland.

Onze organisatie is eenvoudig qua structuur. Drie bestuursleden zijn verantwoordelijk voor verenigingszaken. De verantwoordelijkheid voor het muziekgedeelte ligt bij onze muzikaal leider. Er ligt een huishoudelijk reglement, maar we regelen natuurlijk zoveel mogelijk onderling.

Zoals elke vereniging hebben wij inkomsten nodig om dit te kunnen realiseren. Reiskosten, zaalhuur en dirigent worden bekostigd uit contributies en gevraagde bijdragen voor optredens.

Wij onderhouden goede contacten met de wildbeheereenheden (WBE’s) Zij ondersteunen ons met een jaarlijkse donatie en wij blazen tableau op hun jachtdagen.

Wij kunnen nog wel enkele blazers gebruiken.
Belangstellenden zijn van harte welkom om op onze repetitieavonden, uiteraard geheel vrijblijvend, een indruk op te doen.
Als u de kunst van het hoornblazen nog niet beheerst, hoeft dat geen belemmering te zijn.
Met hulp van onze leden en van de muzikaal leider is er de mogelijkheid om als aspirant lid de grondbeginselen aan te leren.
U kunt ons komen versterken. Een instrument is in bruikleen beschikbaar.

Heeft u een vraag of opmerking over onze vereniging?
Voorzitter Wim van Dijkman
06-43402430
U kunt ons bereiken via info@jachthoornblaasgroepwildrijk.nl
Ontvangen mails worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
Secretaris Rutger van Soelen
Banknummer: NL34INGB0102502218, tnv jachthoornblaasgroep ’t Wildrijk.
Penningmeester mevr. G. Landman